“ဒီလုိ ေပါက္ျပဲ ၊ ျခစားထားတဲ့ ပုိက္ဆံ အစုတ္ေတြကုိ လႊင္႔မပစ္ၾကပါနဲ ့”

“ဒီလုိ ေပါက္ျပဲ ၊ ျခစားထားတဲ့ ပုိက္ဆံ အစုတ္ေတြကုိ လႊင္႔မပစ္ၾကပါနဲ ့”

တစ္ခုေလာက္ေျပာျပခ်င္တယ္ အက်ိဳးရိွမွာမို႔ ဖတ္ၾကည္႔ေစလိုပါတယ္..

ၿမိ့ဳနယ္အဆင္ ဘဏ္ေတြ မွာ အ့ဲပုံပါအတိုင္း ျခစား(ျခကိုက္)ေငြေတြကို သြားလဲ ရင္ မရပါဘူး။ ဒါကို ဘဏ္က လဲမေပးလို႔ သုံးမရဘူးထင္ၿပီး ဖ်က္စီး မျပစ္ၾကပါနဲ႔။

ရန္ကုန္ ဆူေလအနီး လမ္း၃၀ ေအာက္ ဘေလာက္မွာရိွတ့ဲ ဗဟိုဘဏ္ေငြစုတ္ေငြေဆြးလုပ္ငန္းခဲြ မွာ တရားဝင္ လဲလွယ္လို႔ရပါတယ္။

ေသြးစြန္း မွင္စြန္း မီးေလာင္ ျခစား ဆီစြန္း အပိုင္းပိုင္းျပတ္တ့ဲေငြေတြ ကို သတ္မွတ္ထားတ့ဲ စံၫႊန္းနဲ႔ကိုက္ညီရင္ ျပန္လဲ ေပးပါတယ္။

ဒါကို မသိပဲ မီးရိွဳ႕ဖ်က္စီးျပစ္လိုက္မယ္ ဆိုရင္ ႏွေျမာဖို႔ေကာင္းပါတယ္။က်ေနာ္ကိုယ္တိုင္ ဗဟိုဘဏ္ေငြစုတ္ေငြေဆြးလုပ္ငန္းခဲြမွာ ၃ႀကိမ္ သြားလဲဖူးပါတယ္။

အားလုံးနီးပါး ျပန္ၿပီရတာမို႔ က်ေနာ္ေျပာတ့ဲေငြအစုတ္ အေဆြးေတြကို မဖ်က္စီး ျပစ္ၾကဖို႔ပါ။ မိမိပါတ္ဝန္းက်င္မွာ ေတြ႔ခ့ဲ ဆုံခ့ဲမယ္ဆို ရင္ ျဖင္ေငြဆုံးရံွဳးမွဳ မျဖစ္ရေလေအာင္ကူညီေျပာျပေပးႏိုင္ပါတယ္။

အစိုးရဘဏ္ေတြ မွာ သာမာန္ေငြအစုတ္ အေဆြေတြ ဗုဒၶဟူးေန႔တိုင္း လဲလွယ္ေပးေနတာမို႔ ေငြေဆြး ေငြစုတ္ ရိွသူတိုင္း သြားလဲ လို႔ ရပါတယ္။

ေငြအစုတ္ အေဆြးမ်ားႏွင္႔ ၿမိ့ဳနယ္အဆင္ ဘဏ္ခဲြ မ်ားမွ လက္မခံေသာေငြမ်ား အတြက္ သိလိုသည္မ်ားကိုေမးျမန္းစုံစမ္းႏိုင္ပါတယ္ ခင္ဗ်ာ..

facebook သုံးရင္း ကုသိုလ္ယူပါ

ေလးစားစြာျဖင္… ကိုထိုက္ 09449011247 ေကာ့ကရိတ္ၿမိ့ဳ။

Facebook Comments