ေယာက္်ားႏွစ္ေယာက္ယူျပီး ထိုႏွစ္ဦးႏွင့္တစ္အိမ္တည္းအတူေနသည့္ အမ်ိဳးသမီး

ေယာက္်ားႏွစ္ေယာက္ယူျပီး ထိုႏွစ္ဦးႏွင့္တစ္အိမ္တည္းအတူေနသည့္ အမ်ိဳးသမီး

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု အိုဟိုင္း ယိုးျပည္နယ္တြင္ ေနထိုင္သည့္အမ်ိဳးသမီး တစ္ဦးသည္ ေယာက္်ားႏွစ္ဦးယူထားၿပီး ထိုႏွစ္ဦး၊ သားသမီးသုံးဦးတို႔ႏွင့္တစ္အိမ္ တည္း အတူေနသည္။ ]ကၽြန္မမွာ ေယာ က္်ားႏွစ္ေယာက္ရွိတယ္ဆိုတာ အမ်ိဳး သားေတြသိသြားရင္ ]ေနာက္တစ္ေယာက္ ထပ္မလိုခ်င္ဘူးလား] လို႔ ကၽြန္မကို ေမး ၾကတယ္] ဟု ၎က ေျပာျပသည္။

အဲ လက္စီယာဆိုသည့္ အမ်ိဳးသမီးသည္ ဒိုး ဆိုသည့္ အမ်ိဳးသားႏွင့္လက္ထပ္ထားစဥ္ ေဂ်းေကာ့ဘ္ဆိုသည့္ အမ်ိဳးသားႏွင့္ဆုံ မိသြားျခင္းျဖစ္သည္။ ေဂ်းေကာ့ဘ္ကို ခ်စ္ မိသြားေၾကာင္း ခင္ပြန္းသည္ကို ဖြင့္ ေျပာေသာအခါ ]မင္းငါ့ကိုအရင္လိုပဲ အ ျပည့္အဝခ်စ္ေနသမၽွေတာ့ဘာမွမျဖစ္ပါ ဘူး။

သုံးေယာက္တစ္မိုးေအာက္အတူေန ရင္ အဆင္ေျပမလား စမ္းၾကည့္တာေပါ့]ဟု ခင္ပြန္းျဖစ္သူ ဒိုးက ဆိုသည္။ ထိုအ ခ်ိန္တြင္ ၎တို႔တြင္ သားႏွစ္ဦး ရွိေနၿပီ ျဖစ္သည္။ ေဂ်းေကာ့ဘ္ပါ အိမ္ေပၚ ေရာက္လာေသာအခါ လူႀကီးသုံးဦးလုံး သည္ အိပ္ခန္းတစ္ခန္းတည္းတြင္ အတူ ေနၾကသည္။

အိမ္ေထာင္သက္ ၁၅ ႏွစ္ အၾကာ လြန္ခဲ့သည့္ ရွစ္ႏွစ္တြင္ ၎တို႔ ဘ၀ထဲသို႔ ေဂ်းေကာ့ဘ္ေရာက္လာျခင္း ျဖစ္သည္။ ၎တို႔သုံးဦးသည္ အက်ဥ္း ခ်ဳံးမဂၤလာေဆာင္ကို ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ လုပ္ခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ စာခ်ဳပ္တြင္ တရားဝင္လက္မွတ္ထိုးမထားေပ။ ၎တို႔ သုံးဦးသည္ အငယ္ဆုံးသမီးပါရသြားၿပီျဖစ္ သည္။

သို႔ေသာ္ ထိုသမီးေလး၏ ဖခင္ မည္သူမည္ဝါဆိုသည္ကို ၎တို႔က ထုတ္ မေျပာေပ။ အမ်ားႏွင့္မတူတစ္မူထူးေန ေသာ္လည္း ၎တို႔အိမ္ေထာင္ေရး အ ဆင္ေျပသည္ဟု သုံးဦးလုံးကဆိုသည္။

Facebook Comments