ဆရာမင္းသိခၤ၏ တစ္ပတ္စာ အခမဲ့ ေဟာစာတမ္း (MAY 12 2019 မွ MAY 18 2019 ထိ)

ဆရာမင္းသိခၤ၏ တစ္ပတ္စာ အခမဲ့ ေဟာစာတမ္း (MAY 12 2019 မွ MAY 18 2019 ထိ)

မိမိ၏ တပတ္စာ ကံၾကမၼာကို သိရွိႏိုင္ ဖို႔အတြက္ ဆရာႀကီး မင္းသိခၤ ေဗဒင္ကို ဖတ္ရႈ ႏိုင္ပါတယ္.

ေဗဒင္ ေဟာကိန္းတြင္ ပါ၀င္ေသာ အေၾကာင္းအရာ မ်ားသည္ ဆရာႀကီး မင္းသိခၤ၏ ေဗဒင္ပညာရပ္ အတုိင္း တြက္ခ်က္ ထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္

မင္းသိခၤ ေဗဒင္တြင္ ၇ ရက္ သားသမီး အတြက္ ႏွစ္အလိုက္ ေဟာစာတမ္း၊ အပတ္စဥ္ ေဟာစာတမ္း မ်ားလည္း ပါဝင္ပါသည္

ေဟာစာတမ္း တစ္ခု စီတြင္ စီးပြားေရး၊ က်န္းမာေရး၊ လူမႈေရး၊ အိမ္ေထာင္ေရး၊ ပညာေရး ဆိုင္ရာ ေဆာင္ရန္၊ ေရွာင္ရန္မ်ား ႏွင့္ ျပဳလုပ္ရန္ ယၾတာမ်ား ပါဝင္ ပါသည္

မင္းသိခၤ ေဗဒင္ျဖင့္ မိမိ ကံၾကမၼာကို သာမက မိမိ မိသားစုဝင္ ၊ သူငယ္ခ်င္း ၊ မိတ္ေဆြမ်ား အတြက္လဲ ေမးျမန္းႏုိင္ၿပီး Fb မွ တစ္ဆင့္ ျပန္လည္ ရွယ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ႏုိင္ပါသည္

ေအာက္တြင္ ဆက္လက္ ဖတ္ရႈ ႏိုင္ပါသည္…

Sir Min Thein Kha

Sunday

Monday

Tuesday

Wednestday

Thursday

Friday

Satday

Facebook Comments