ဆရာၾကီးမင္းသိခၤ ရဲ႕ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း (၉ -၆-၂၀၁၉ မွ ၁၅-၆-၂၀၁၉ ထိ)

ဆရာၾကီးမင္းသိခၤ ရဲ႕ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း (၉ -၆-၂၀၁၉ မွ ၁၅-၆-၂၀၁၉ ထိ)

ဆရာၾကီး မင္းသိခၤ ရဲ႕ (၇) ရက္သားသမီးမ်ားအတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

၉ -၆-၂၀၁၉ မွ ၁၅-၆-၂၀၁၉ ထိတစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္းမ်ားပဲ ျဖစ္ပါ တယ္ …။

ဆရာၾကီး မင္းသိခၤ ရဲ႕ (၇) ရက္သားသမီးမ်ားအတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း (၉ -၆-၂၀၁၉ မွ ၁၅-၆-၂၀၁၉ ထိ)

“တနဂၤေႏြ သားသမီးမ်ား အတြက္”

“တနလၤာ သားသမီးမ်ား အတြက္”

“အဂၤါ သားသမီးမ်ား အတြက္”

“ဗုဒၶဟူး သားသမီးမ်ား အတြက္”

“ၾကာသပေတး သားသမီးမ်ား အတြက္”

“ေသာၾကာ သားသမီးမ်ား အတြက္”

“စေန သားသမီးမ်ား အတြက္”

ေလးစားစြာျဖင့္ – Min Thein Kha – ဆရာႀကီးမင္းသိခၤ

Facebook Comments