ပင္တယေဆး႐ုံက ဆရာဝန္ေတြ ေပါ့ဆမူ႔ေၾကာင့္ မေသသင့္ပဲ ေသရသူ

ပင္တယေဆး႐ုံက ဆရာဝန္ေတြ ေပါ့ဆမူ႔ေၾကာင့္ မေသသင့္ပဲ ေသရသူ

1.7.19ရက္မွာေခါင္းကိုက္တယ္….2.7.19ရက္မွာဖ်ားတယ္…. 3.7.19ရက္မွာပင္းတယေဆး႐ုံမွာေဆးစစ္ခံယူတယ္

ဆရာဝန္ၫြန္ၾကားခ်က္နဲ႔စားေဆးေပးတယ္ အိမ္မွာေနၿပီးစားေဆးစားလို႔ိရတယ္ဆိုတဲ့သေဘာေပါ့။ေဆး႐ုံကေပးတဲ့စားေဆးနဲ႔မသက္သာလို႔4.7.19ညေနမွာအျပင္ေဆးခန္းျပတယ္အဖ်ားမရွိဘူးဆိုၿပီးအေၾကာေဆးသြင္းေပးတယ္ေသြးလြန္တုတ္ေကြးလကၡဏာရွိတယ္လို႔ေျပာတယ္ 5.7.19ရက္မွာေဆး႐ုံတက္ဖို႔ၫြန္ၾကားလာတယ္ေဆးခန္းကျပန္လာၿပီး15မိနစ္အၾကာမွာအိမ္ကိုေရာက္တယ္ အိမ္ကိုေရာက္ေရာက္ျခင္းဘဲဗိုက္နာတယ္

အဝါရည္အန္တယ္ အဖ်ား108တက္တယ္။ည8နာရီအခ်ိန္ပင္းတယေဆး႐ုံပို႔တယ္သတိလစ္သလိုျဖစ္တယ္။10နာရီမွာသတိမရေတာ့ဘူး….5.7.19နံနက္2နာရီဆုးံသြားတယ္မဆုးံခင္၃နာရီအခ်ိန္က်မွေသြးစစ္တယ္။ေသြးလြန္တုတ္ေကြးအဆင့္ 4ရွိေနၿပီတဲ့စိုးရိမ္ရတဲ့အေျခအေနေရာက္ေနၿပီလို႔ဆရာဝန္ကေျပာတယ္။

ဒီလိုေဆး႐ုံမ်ိဳးေၾကာင့္အသက္ဆုးံရႈးံခဲ့ရတယ္ က်ေနာ့လိုအျဖစ္မ်ိဳးမႀကဳံရပါေစနဲ႔လို႔ဆုေတာင္းေပးၾကပါ

Facebook Comments