ဗစ္တိုးရီးယားအမႈမွာ ေအာင္ႀကီးဘက္က လိုက္ေပးမ ဲ့မုဒိမ္းမႈကို စက္ဆုပ္႐ြံရွာတဲ့ ေရွ႕ေနဦးခင္ေမာင္ေဇာ္ ( ရုပ္သံ )

ဗစ္တိုးရီးယားအမႈမွာ ေအာင္ႀကီးဘက္က လိုက္ေပးမ ဲ့မုဒိမ္းမႈကို စက္ဆုပ္႐ြံရွာတဲ့ ေရွ႕ေနဦးခင္ေမာင္ေဇာ္ ( ရုပ္သံ )

ကိုေအာင္ႀကီး လႊတ္႐ုံတင္ မဟုတ္ဘူး။ ဒီအမႈမွာ ဒီကေလးမေလး အင္မတန္ နစ္နာတယ္။ သူ႕မိသားစုလည္း နစ္နာတယ္။ အဲ့ဒါေၾကာင့္ တစ္ကယ္က်ဴးလြန္တာ ဘယ္သူလဲဆိုတာ ေပၚေလာက္တဲ့ အေနအထားမ်ိဳးရွိေအာင္ ဒီအမႈထဲမွာ စစ္ရင္း၊ စစ္ရင္းနဲ႕ ေဖာ္ထုတ္ဖို႔ ႀကိဳးစားပါမယ္”

“ကိုေအာင္ႀကီး မဟုတ္ဘဲ အစြပ္စြဲခံရတယ္။ အေစာတုန္းက လြတ္ထားတယ္ဗ်ာ။ ၿပီးေတာ့မွ ေကာက္ၿပီး တင္လိုက္တယ္။ အဲ့လိုျဖစ္တဲ့ အေျခအေနမ်ိဳးကို ျဖစ္ေအာင္ တြန္းပို႔တာ တမင္တြန္းပို႔တာ ရွိသလား။ ရွိရင္ အဲ့ဒီ လက္သည္ ဘယ္သူေတြလဲ။ အဲ့ဒီအခ်က္ ၃ခ်က္ကို ဒီ႐ုံးမွာ ေဖာ္ထုတ္ဖို႔ ႀကိဳးစားပါ့မယ္”

ဦးခင္ေမာင္ေဇာ္၊ တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန

Video ၾကည့္ရန္

 

Facebook Comments