ဆရာေတာ္ ဦးဝီရသူ ကို ဖမ္း ဝရမ္းကပ္ ၊ နာရီပိုင္း အတြင္း Marker Pen ျဖင့္ ၾကက္ေျခခတ္ခံရ

ဆရာေတာ္ ဦးဝီရသူ ကို ဖမ္း ဝရမ္းကပ္ ၊ နာရီပိုင္း အတြင္း Marker Pen ျဖင့္ ၾကက္ေျခခတ္ခံရ

မေႏၲ လးျ မို႔ မစိုးရိမ္တိုက္သစ္ ဓမၼသဟာရေက်ာင္းဆရာေတာ္ ဦးဝိစိတၱာဘိဝံသ (ဝီရသူ-မစိုးရိမ္)အား တရား႐ုံးသို႔ လာေရာက္ေျဖရွင္းရန္ ထုတ္ဆင့္သည့္ ရာဇဝတ္က်င့္ထုံး (၈၇)စာအား အဆိုပါေက်ာင္းတိုက္ေရွ႕တြင္ ယေန႔နံနက္ပိုင္းက ကပ္ထားခဲ့သည္။ၿမိဳ႕နယ္ သံဃာ့နာယကအဖြဲ႕၊ ၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕ တာဝန္ရွိသူမ်ား ယေန႔နံနက္ပိုင္းက အဆိုပါေက်ာင္းတိုက္အတြင္းသို႔ သြားေရာက္၍ မစိုးရိမ္တိုက္သစ္ေက်ာင္းတိုက္ နာယကဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ဓမၼသဟာရေက်ာင္းတိုက္ေရွ႕ရွိ သင္ပုန္းတြင္ ဝရမ္းကပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွ သတင္းရရွိသည္။

ေက်ာင္း တိုက္ နာ ယ က ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား၏ ေမတၱာရပ္ခံခ်က္အရ ေက်ာင္းအား ခ်ိတ္ပိတ္ျခင္းမရွိခဲ့ေသာ္လည္း ဝရမ္းကပ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ေက်ာင္းတိုက္မွ သံဃာေတာ္အခ်ိဳ႕က အဆိုပါဝရမ္းကို ၾကက္ေျခခတ္အမွတ္အသား ျပဳလုပ္သြားသည္ဟု အဆိုပါဝရမ္းကပ္ရာတြင္ ပါဝင္ခဲ့သူတစ္ဦးက ေျပာသည္။ဦး ဝီ ရ သူ ကို ႏိုင္ငံေတာ္အၾကည္ညိဳပ်က္ေစမူ ပုဒ္မ ၁၂၄(က)ျဖင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ အေနာက္ပိုင္းခ႐ိုင္ ဒု-ခ႐ိုင္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးမွ တရားလိုလုပ္ကာ တရားစြဲဆိုထားၿပီး ခ႐ိုင္႐ုံးတြင္ စစ္ေဆးခ်က္မ်ားအရ ယခုကဲ့သို႔ ဝရမ္းထုတ္ဆင့္ျခင္းျဖစ္သည္။

မေႏၲ လးျ မို႔ မစိုးရိမ္တိုက္သစ္ ဓမၼသဟာရေက်ာင္းဆရာေတာ္ ဦးဝိစိတၱာဘိဝံသ (ဝီရသူ-မစိုးရိမ္)အား တရား႐ုံးသို႔ လာေရာက္ေျဖရွင္းရန္ ထုတ္ဆင့္သည့္ ရာဇဝတ္က်င့္ထုံး (၈၇)စာအား အဆိုပါေက်ာင္းတိုက္ေရွ႕တြင္ ယေန႔နံနက္ပိုင္းက ကပ္ထားခဲ့သည္။ၿမိဳ႕နယ္ သံဃာ့နာယကအဖြဲ႕၊ ၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕ တာဝန္ရွိသူမ်ား ယေန႔နံနက္ပိုင္းက အဆိုပါေက်ာင္းတိုက္အတြင္းသို႔ သြားေရာက္၍ မစိုးရိမ္တိုက္သစ္ေက်ာင္းတိုက္ နာယကဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ဓမၼသဟာရေက်ာင္းတိုက္ေရွ႕ရွိ သင္ပုန္းတြင္ ဝရမ္းကပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွ သတင္းရရွိသည္။

ေက်ာင္း တိုက္ နာ ယ က ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား၏ ေမတၱာရပ္ခံခ်က္အရ ေက်ာင္းအား ခ်ိတ္ပိတ္ျခင္းမရွိခဲ့ေသာ္လည္း ဝရမ္းကပ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ေက်ာင္းတိုက္မွ သံဃာေတာ္အခ်ိဳ႕က အဆိုပါဝရမ္းကို ၾကက္ေျခခတ္အမွတ္အသား ျပဳလုပ္သြားသည္ဟု အဆိုပါဝရမ္းကပ္ရာတြင္ ပါဝင္ခဲ့သူတစ္ဦးက ေျပာသည္။ဦး ဝီ ရ သူ ကို ႏိုင္ငံေတာ္အၾကည္ညိဳပ်က္ေစမူ ပုဒ္မ ၁၂၄(က)ျဖင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ အေနာက္ပိုင္းခ႐ိုင္ ဒု-ခ႐ိုင္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးမွ တရားလိုလုပ္ကာ တရားစြဲဆိုထားၿပီး ခ႐ိုင္႐ုံးတြင္ စစ္ေဆးခ်က္မ်ားအရ ယခုကဲ့သို႔ ဝရမ္းထုတ္ဆင့္ျခင္းျဖစ္သည္။

မစိုးရိမ္တိုက္သစ္ေက်ာင္းတိုက္အတြင္း ဝရမ္းကပ္ထားစဥ္။

Facebook Comments