ေခါင္းျဖတ္သတ္၊ေျမျမႇဳပ္ အေလာင္းေဖ်ာက္ၿပီးမွ ကိုယ္တိုင္ လာေရာက္ေျဖာင့္ခ်က္ေပးၿပီးအဖမ္းခံသူ

ေခါင္းျဖတ္သတ္၊ေျမျမႇဳပ္ အေလာင္းေဖ်ာက္ၿပီးမွ ကိုယ္တိုင္ လာေရာက္ေျဖာင့္ခ်က္ေပးၿပီးအဖမ္းခံသူ

၂၀၁၉ခု ၊ေမလ (၀၆)ရက္၊(၁၆၀၀)အခ်ိန္တြင္ ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕နယ္၊

ေခ်ာင္းဖ်ားႀကီးေက်းရြာ၊ ၉ မိုင္ဇုံ ဆီမ အုန္းေတာ၊ ခမမပည MM679457.အတြင္း ဝါးခုတ္ သူစန္းမင္းေအာင္ဆိုသူ ရဲစခန္းသို႔လာေရာက္၍၎ႏွင့္အတူဝါးခုတ္အလုပ္လုပ္ ကိုင္ေနသူ​ေမာင္ေဇာ္နွင့္လြန္ခဲ့ေသာ ၂၀၁၉မတ္လ(၁၈)ရက္ေန႔ကစကာမ်ားၾကၿပီး​ေတာခုတ္ဓားေကာက္ျဖင့္ခုတ္ရင္း…

တေယာက္တျပန္ လုံးေထြး သတ္ပုတ္ရင္း ဓားကိုလု၍.ေမာင္ေဇာ္၏ ဦးေခါင္းႏွင့္လည္ပင္းကို ခုတ္ရာ​ေမာင္ေဇာ္မွာ​ေခါင္း ျပတ္၍ေသဆံုးခဲ့ေၾကာင္း၊အေလာင္းအား ၂၀၁၉မတ္လ(၁၉)ရက္ေန႔တြင္ ဝါး႐ုံေတာအတြင္း တေယာက္ထည္း တူး၍ျမႇဳပ္ခဲ့ေၾကာင္း

ဥပေဒကိုရင္ဆိုင္ရန္ယခုကဲ့သို႔လာေရာက္အဖမ္းခံျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းဝန္ခံထြက္ ဆိုခဲ့ေၾကာင္း

စန္းမင္းေအာင္(၅၁)ႏွစ္၊(ဘ)ဦးျပဴးအား စခန္းမႉးဒုရဲမႉးေအာင္မိုးမွ(ပ)၁၀၃၇/ ၂၀၁၉ ရာဇသတ္ႀကီးပုဒ္မ၃၀၂.အရအေရးယူေဆာင္ရြက္လ်ွက္႐ွိေၾကာင္း

Facebook Comments