ကေလးသူခိုး တစ္ေယာက္မိထားေသာ္လည္း အဖြဲ႔လုိက္ရွိေနေသးလို႔ မိဘမ်ား ဂရုစိုက္ၾကပါ

ကေလးသူခိုး တစ္ေယာက္မိထားေသာ္လည္း အဖြဲ႔လုိက္ရွိေနေသးလို႔ မိဘမ်ား ဂရုစိုက္ၾကပါ …

ကေလးမိဘမ်ားဂရုစိုက္ၾကပါ …။

ကခ်င္ျပည္ ဖားကန့္ ျမဳိ႕နယ္ ဆိပ္မူအုပ္စုေကာင္စံ ၇ပ္ကြပ္ ( ၄ ) အိမ္အမွတ္ /၉၁

ေက်ာက္၀ယ္ဟန္ေဆာင္ျပီးကေလးခုိးသည့့္သူအားေဒသခံ စည္လုံးအင္အားနဲ ့ဖမ္းမိခဲ့သည္

အဖြဲ႕လုိက္ လာသည္ဟုေဖာ္ထုတ္ခ်က္အရ သိရွိ ဆိပ္မူ ေမွာ္၇ွန္မွာ အဖြဲ႔လုိက္ ရွိေနေျကာင္းသိရသည္ ။

ျဖစ္ခ်ိန္ 12 5 2019 ယခု 15း00ခန္မွန္း

Facebook Comments