ေျပာသြားတာ အမွန္​တရား​ေတြခ်ည္း​ပဲ…!

ေျပာသြားတာ အမွန္​တရား​ေတြခ်ည္း​ပဲ…!

လွ်ပ္စစ္ေတြ ထုုတ္တယ္ျပည္သူအမ်ားစုု မသံုုးရဘူး

ဆန္စပါးအမ်ားႀကီး ထြက္တယ္ျပည္သူေတြ ဝဝလင္လင္မစားရဘူး

တိုုင္းတစ္ပါးသားေတြ က်ဴးေက်ာ္ေနတာၾကာၿပီၿခံစည္းရိုုးမရွိဘူး

ဆင္းရဲလိုု႔ မိန္းမငယ္ေလးေတြ သူမ်ားႏိုုင္ငံမွာျပည့္တံဆာအလုုပ္ အေစခံအလုုပ္ေတြ သြားလုုပ္ေနရတယ္ျပည္တြင္းမွာ အလုုပ္အကိုုင္ရွိေအာင္ မလုုပ္ဘူး

စစ္သည္သံုုးသိန္းရွိတယ္ေသာင္းက်န္းသူေတြကိုု မႏွိမ္နင္းႏိုုင္ဘူး

ပညာတတ္ေတြ အမ်ားႀကီးထြက္တယ္ျပည္တြင္းမွာ အသံုုးမခ်တတ္ဘူး

ေက်ာက္ေတြ ကတၱရာေတြ အမ်ားႀကီးရွိတယ္လမ္းေတြ မေကာင္းဘူး

သံေတြထြက္တယ္အပ္တစ္ေခ်ာင္းေတာင္ မလုုပ္တတ္ဘူး

ရာဘာေတာႀကီး ရွိတယ္တာယာကိုု ႏိုုင္ငံျခားက ဝယ္ရတယ္

သယံဇာတေတြ အမ်ားႀကီးထြက္တယ္ကုုန္ေခ်ာ မလုုပ္တတ္ဘူး

ရတနာေတြ အမ်ားႀကီးထြက္တယ္ျပည္သူေတြ အလွမဆင္ႏိုုင္ဘူး

ပညာေရးႏိမ့္က်ေနတယ္ေကာင္းေကာင္း သင္ဖိုု႔ စိတ္မကူးဘူး

ပင္လယ္ျပင္ႀကီးရွိတယ္ပင္လယ္စာေကာင္းေကာင္း မစားရဘူး

အုုပ္ခ်ဳပ္ေရး ကစဥ့္ကလ်ားျဖစ္ေနတယ္တရားဥပေဒ စိုုးမိုုးေအာင္ မလုုပ္ၾကဘူး

အက်င့္ပ်က္ခ်စားမႈေတြ မ်ားေနတယ္ပိုုင္ဆိုုင္မႈ ျပေအာင္မလုုပ္ႏိုုင္ဘူး

ကမာၻမွာ အေကာင္းဆံုုး ဘာသာတရားရွိတယ္ၿငိမ္းခ်မ္းေအာင္ မအုပ္ခ်ဳပ္ႏိုင္ဘူး

အမွန္တရားရွိတယ္အမုုန္းတရားနဲ႔ အုုပ္ခ်ဳပ္တယ္

မက်န္းမာတဲ့သူေတြ ရွိတယ္ေဆးမကုုႏိုုင္ဘူး

ရာသီဥတုု ေကာင္းတယ္စိုုက္ပ်ိဳးေရးမွာ ေအာက္ဆံုုးက

တိုုင္းျပည္ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုုးတက္မႈ ေအာက္ဆံုုးေရာက္ေနတယ္ျပည္သူေတြ အုုပ္ခ်ဳပ္ေရး အတတ္ပညာကိုု သင္ခြင့္မရဘူး

ဝန္ႀကီးဌာနအမ်ားစုု အလြဲသံုုးစားလုုပ္ေနတယ္အေရးမယူဘူး

ကြ်န္းေတြ သစ္ေတြ အမ်ားႀကီးထြက္တယ္ျပည္သူအမ်ားစုု တဲန႔ဲေနရတယ္

သစ္ေတြခုတ္ၿပီး အတံုးလိုက္ေရာင္းတယ္ျပန္စိုက္ရမယ္ဆိုတာ မသိတတ္ၾကဘူး

ကမာၻမွာ လူဦးေရအမ်ားဆံုုးႏိုုင္ငံ ႏွစ္ႏိုုင္ငံနဲ႔ကပ္ေနတယ္ကုုန္ေခ်ာပစၥည္း ေရာင္းမစားတတ္ဘူး

ကမာၻေက်ာ္ အေတြးအေခၚပညာရွင္ရွိတယ္ျပည္သူေတြ သူ႔အေၾကာင္း သင္ခြင့္မရဘူး

အမွားေတြ ေထာက္အျပခံရတယ္မျပင္ဆင္ၾကဘူး

ဒီမိုုကေရစီႏိုုင္ငံထူေထာင္တယ္အာဏာရွင္ စိတ္ဓါတ္နဲ႔

ကမာၻက်ာ္ ေခါင္းေဆာင္ရွိတယ္အုုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ မရဘူး

ေဒါက္တာ ေအာင္ခင္

Facebook Comments