ခ်စ္သူနဲ႔စကားမ်ားလို႔တဲ႕ သံလြင္ ျမစ္ထဲခုန္ခ်မလို႔ ႀကံစည္မႈေမာ္လျမိဳင္တြင္္ျဖစ္ …

ခ်စ္သူနဲ႔စကားမ်ားလို႔တဲ႕ သံလြင္ ျမစ္ထဲခုန္ခ်မလို႔ ႀကံစည္မႈေမာ္လျမိဳင္တြင္္ျဖစ္ …

ခ်စ္သူနဲ႔စကားမ်ားလို႔တဲ႕ သံလြင္ ျမစ္ထဲခုန္ခ်မလို႔ ႀကံတာ..ေမာ္လျမိဳင္ Rescue မွ သြားေရာက္ ဆြဲတင္ျပီး ကူညီေပးခဲ႔ …

15.5.2019 ညေန (6:00)ခန္႔က ေမာ္လျမိဳင္ျမိဳ႕ ေမာင္ငံံ အလယ္တန္းလမ္းႏွင္႔ သံလြင္ျမစ္ကမ္းတြင္ လူငယ္တစ္ဦး သံလြင္ ျမစ္ထဲ ခုန္ခ်ရန္ႀကံစည္ျပီး ျမစ္ထဲဆင္းသြားသျဖင္႔ ကူညီေပးပါရန္ အကူအညီေတာင္းခံလာသျဖင္႔ ေမာ္လျမိဳင္လူမႈကယ္ဆယ္ေရးအဖြဲ႔မွ …

အခင္းျဖစ္ရပ္သို႔ သြားေရာက္ခဲ႔ျပီး သံလြင္ျမစ္ကမ္းထဲထိ ေရာက္ေနေသာ ေကာင္ေလးအား ေခ်ာ႔ေမာ႔၍ အေပၚသို႔ ဆြဲတင္ေခၚ ေဆာင္ေပးႏိုင္ခဲ႔ပါသည္ ။

ျဖစ္စဥ္ကေတာ႔ ေကာင္ေလးမွာ ေကာင္မေလးနဲ႔ စကားမ်ားျပီး သံံလြင္ ျမစ္ထဲခုန္ခ်ရန္ ႀကံစည္ျခင္ျဖစ္ျပီး ရပ္ကြက္မွလူမ်ား ဝိုင္းေခ်ာ႔ဆြဲတင္ ေသာ္လည္း မရသျဖင္႔ ေမာ္လျမိဳင္ RESCUE အဖြဲ႔ထံ အကူအညီ ေတာင္းလာ၍ သြားေရာက္ေခ်ာ႔ေမာ႔ ကယ္တင္ခဲ႔ျခင္း ျဖစ္ပါသည္ ။

ထို႔ေနာက္ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔မွွ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင္႔ ၄င္း၏ ေကာင္မေလးဆိုသူႏွွင္႔ စကားေျပာျပီး ေမာ္လျမိဳင္လူမႈကယ္ဆယ္ေရး အဖြဲ႔မွ ေကာင္ေလး၏ အေဆာင္သို႔ လိုက္ပို႔ရန္ စီစဥ္ေပးေသာ္လည္း ေကာင္မေလးမွ ၄င္းတာဝန္ယူ ေခၚေဆာင္သြားမည္ ေျပာသျဖင္႔ အပ္ႏွံ ေပးခဲ႔ပါသည္ ။

ေမာ္လျမိဳင္လူမႈကယ္ဆယ္ေရးအဖြဲ႔ …

09 784 784 199

09 785 785 199

09 260 144 199

Facebook Comments