လွ်ပ္စစ္မီးျပတ္ေတာက္မႈမရွိေစေရး ဘတ္ဂ်က္မျဖတ္ရန္ ဝန္ႀကီးဌာနေတာင္းဆို

လွ်ပ္စစ္မီးျပတ္ေတာက္မႈမရွိေစေရး ဘတ္ဂ်က္မျဖတ္ရန္ ဝန္ႀကီးဌာနေတာင္းဆို

လွ်ပ္စစ္မီး ျပတ္ ေတာက္မႈ မျဖစ္ေပၚေစေရး ဝန္ ႀကီးဌာနက ႏွစ္စဥ္ေတာင္းခံသည့္ ဘတ္ဂ်က္အားလံုးကို ခြင့္ျပဳေပးရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ ႀကီး ေဒါက္တာထြန္းႏုိင္က လႊတ္ ေတာ္တြင္ ေတာင္းဆိုသည္။

ယမန္ေန႔က က်င္းပေသာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝး တြင္ ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္ အမတ္ဦးေနမ်ိဳးထက္က ေႏြရာသီ အတြင္း မၾကာခဏ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္ အား ျပတ္ေတာက္ေနသည့္ အ ေျခအေနႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေမးျမန္းမႈကို ဒုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာထြန္းႏုိင္ က ျပန္လည္ေျဖၾကားစဥ္ အထက္ ပါအတုိင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဝန္ႀကီးဌာနအေနနဲ႔ ႏွစ္စဥ္ တင္ျပေတာင္းခံတဲ့ ဘတ္ဂ်က္ ပမာဏမ်ားအားလံုးကို ခြင့္ျပဳေပး ဖို႔လည္း လိုအပ္ပါတယ္။လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္ျခင္း က႑ဟာ အခုေရတြင္းတူး အခု ေရၾကည္ေသာက္လုိ႔ မရတဲ့ကိစၥ ရပ္ေတြျဖစ္ပါတယ္’’ဟု ၎က ေျပာသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လက္ရွိ လွ်ပ္ စစ္က႑ အေျခအေနအရ ဝန္ ႀကီးဌာန၏ အစီအမံမ်ားအတြက္ လိုအပ္ခ်က္အားလံုး ရရွိလွ်င္ပင္ ငါးႏွစ္၊ ၁၀ ႏွစ္ခန္႔ ဆက္တိုက္ အခ်ိန္ယူႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္မွ သာ ေျပလည္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဒုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာထြန္းႏိုင္က ဆုိသည္။

လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးစက္ ႐ံု တည္ေဆာက္ေရး စီမံကိန္းမ်ား သည္ ခုနစ္ႏွစ္၊ ရွစ္ႏွစ္ခန္႔ အခ်ိန္ ယူတည္ေဆာက္ရျခင္းျဖစ္ၿပီး စီမံ ကိန္းကာလအတြင္း တစ္ႏွစ္ဘတ္ဂ်က္ျဖတ္ေတာက္ခံရပါက လုပ္ ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ တစ္ႏွစ္ေနာက္ က်မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆက္ လက္ေျပာသည္။

ေမးခြန္းေမးျမန္းသူ ဦးေနမ်ိဳး ထက္က ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လွ်ပ္စစ္ မီးျပတ္ေတာက္မႈအေျခအေန သည္ ေဒသတြင္း အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံ မ်ားျဖစ္သည့္ ထိုင္း၊ လာအို၊ ကေမၻာဒီးယား စသည့္ႏုိင္ငံမ်ား ထက္ပင္ ပိုမိုဆိုးရြားေနေၾကာင္း ေဝဖန္ၿပီး ဒုဝန္ႀကီးကမူ ယင္းႏိုင္ငံ မ်ား၏ လွ်ပ္စစ္က႑အတြက္ ဘတ္ဂ်က္သံုးစြဲခြင့္ရရွိမႈ အေျခ အေနမတူညီျခင္းကိုလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ တုံ႔ျပန္ေျဖရွင္း ခဲ့သည္။

ထို႔အျပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ မီးျပတ္ေတာက္မႈ မၾကာခဏျဖစ္ ပြားေသာ္လည္း လွ်ပ္စစ္ဓာတ္ အား ျပန္လည္ျဖန္႔ျဖဴးေပးႏိုင္မႈ တြင္ အေမရိကန္၊ စင္ကာပူ စသည့္ႏုိင္ငံမ်ားထက္ ပိုမိုျမန္ ဆန္စြာ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ႏုိင္ ေၾကာင္း ဒုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာထြန္း ႏိုင္က လႊတ္ေတာ္၌ ေျပာသည္။

စင္ကာပူႏုိင္ငံမွာ လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အား ျပတ္ေတာက္သြားတဲ့ အခ်ိန္မွာ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔လို နာရီ ပိုင္းေတာင္ ျပန္မရဘဲနဲ႔ ရက္ ေတာင္ ၾကာပါတယ္။ အေမရိ ကန္ႏုိင္ငံမွာ ဓာတ္အားျပတ္ ေတာက္သြားတဲ့အခ်ိန္မွာ ႏွစ္ပတ္ ၾကာပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ႏုိင္ငံ မွာ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားျပတ္ရင္ မည္သည့္ရက္မဆို တစ္ရက္အ တြင္းမွာ နာရီပိုင္းအတြင္း ျပန္ရ ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ႏုိင္ပါ တယ္’’ဟု ၎က ဆုိသည္။

ထိုသို႔ ေျပာၾကားမႈသည္ ရယ္စရာျဖစ္ေနၿပီး အဓိပၸာယ္မရွိဟု ေမးခြန္းရွင္ ဒီခ်ဳပ္အမတ္ ဦးေနမ်ိဳးထက္က သတင္းေထာက္အခ်ိဳ႕ အား ေျပာသည္။ ‘‘ဝန္ႀကီးဌာန အေနနဲ႔ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ျပႆနာေတြကို ေျဖရွင္းပါ။ ေျဖခ်ပါ။ ဘတ္ဂ်က္ႀကီးပဲ ေတာင္းမေနပါ နဲ႔ တျခားနည္းလမ္းေတြနဲ႔ ေပၚလ စီေတြ အသစ္ခ်မွတ္ၿပီး ေႏြရာသီ ေရာက္ရင္ ဘယ္လိုလုပ္မယ္ဆုိ တာ ၂၀၂၀ အတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ ဆင္သင့္ၿပီလို႔ ေျပာခ်င္ပါတယ္’’ ဟု ၎က ေျပာသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ေလးႏွစ္အတြင္း ေႏြရာသီကာလ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္ အားထုတ္လုပ္မႈအေျခအေန ႏိႈင္း ယွဥ္ခ်က္မ်ားအရ ယခုႏွစ္တြင္ ထုတ္လုပ္မႈ အျမင့္ဆံုးျဖစ္လာ ေသာ္လည္း ေရအားလွ်ပ္စစ္ က႑မွ ထုတ္လုပ္ရရွိမႈ ေလ်ာ့က် လာျခင္းႏွင့္ ဓာတ္အားလိုအပ္ ခ်က္ ပိုမိုျမင့္တက္လာျခင္းတုိ႔ ေၾကာင့္ လိုအပ္သည့္ ပမာဏကို ျပည့္မီေအာင္ ထုတ္လုပ္ႏိုင္ျခင္း မရွိေၾကာင္း ေဒါက္တာထြန္းႏိုင္ က ေျပာသည္။

လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီး ဌာန၏ ႏွစ္စဥ္ ဧၿပီအတြင္း တစ္ ႏုိင္ငံလံုးအတုိင္းအတာျဖင့္ ဓာတ္ အားထုတ္လုပ္မႈသည္ ၂၀၁၆ တြင္ လွ်ပ္စစ္ယူနစ္ ၁၄ သိန္း ေက်ာ္၊ ၂၀၁၇ တြင္ ယူနစ္ ၁၅ သိန္းေက်ာ္၊ ၂၀၁၈ တြင္ ယူနစ္ ၁၈ သိန္းခန္႔၊ ၂၀၁၉ တြင္ ယူနစ္ သိန္း ၂၀ ေက်ာ္အထိ ရွိသည္။

‘‘တုိင္းျပည္ရဲ႕ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္ အားလိုအပ္ခ်က္ဟာ ယခုထက္ ပိုမိုျမင့္မားေနတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ မည္မွ်ပင္ တုိးထုတ္ ေနေသာ္လည္း လိုအပ္ခ်က္ကို ျပည့္မီျခင္းမရွိရတာ ျဖစ္ပါတယ္’’ ဟု ဒုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာထြန္းႏုိင္ က ဆုိသည္။ ထို႔အျပင္ တုိက္ပြဲ ျဖစ္စဥ္မ်ား၊ သဘာဝေဘးအႏၲ ရာယ္မ်ားႏွင့္ ျပည္သူအခ်ိဳ႕၏ မဆင္မျခင္လုပ္ရပ္မ်ားေၾကာင့္ ဓာတ္အားေပးလိုင္းမ်ား ခြၽတ္ယြင္းမႈ ျဖစ္ေပၚျခင္းေၾကာင့္လည္း ဓာတ္အားျပတ္ေတာက္မႈ ျဖစ္ေပၚရသည္ဟု ဆုိသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ယခုႏွစ္ ေႏြရာသီ တြင္ မွ်တခြဲေဝသံုးစြဲသည့္ အစီ အစဥ္ျဖင့္ လွ်ပ္စစ္ျဖန္႔ျဖဴးေပးေန ၿပီး ဓာတ္အားျပတ္ေတာက္မႈ အ နည္းဆံုးျဖစ္ေစေရး ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

လက္ရွိတြင္ ႏိုင္ငံအတြင္း ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားအပါအဝင္ ေဒသအ မ်ားအျပား၌ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ျဖန္႔ျဖဴးမႈကို အခ်ိန္အကန္႔အသတ္ ျဖင့္ ေပးေဝေနသည့္ အေျခအေန ရွိသည္။

Facebook Comments