၂၀၁၉ အာရွဖလားေျခစစ္ပြဲေအာင္… ျမန္မာယူ-၁၉… အမ်ိဳးသမီး အသင္းကို …ဆုေၾကး က်ပ္သိန္း ၅၀၀ ခ်ီးျမွင့္

၂၀၁၉ အာရွဖလားေျခစစ္ပြဲေအာင္… ျမန္မာယူ-၁၉… အမ်ိဳးသမီး အသင္းကို …ဆုေၾကး က်ပ္သိန္း ၅၀၀ ခ်ီးျမွင့္

ထိုင္းႏိုင္ငံက အိမ္ရွင္အျဖစ္ လက္ခံက်င္းပမည့္ ၂၀၁၉ အာရွယူ-၁၉ အမ်ိဳးသမီး ခ်န္ပီယံရွစ္ၿပိဳင္ပြဲ ေျခစစ္ပြဲ ေအာင္ျမင္သြားသည့္

ျမန္မာလက္ေရြးစင္ယူ-၁၉ အမ်ိဳးသမီး အသင္းမွာ ဆုေၾကးက်ပ္သိန္း ၅၀၀ ခ်ီးျမွင့္ ခံခဲ့ရသည္။

ျမန္မာယူ-၁၉ အမ်ိဳးသမီး အသင္းကို ျမန္မာႏိုင္ငံ ေဘာလံုးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ႏွင့္ KBZ BANK နာယက ဦးေအာင္ကိုဝင္းက က်ပ္သိန္း ၂၀၀၊

AYA BANK က က်ပ္သိန္း ၂၀၀ ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ိဳးသမီး ေဘာလံုးေကာ္မတီ ဒုဥကၠ႒ ေဒၚေဌးေဌးခိုင္က က်ပ္သိန္း ၁၀၀၊

စုစုေပါင္း က်ပ္သိန္း ၅၀၀ ခ်ီးျမွင့္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

Facebook Comments